Продължава пръскането с препарати за растителна защита

Община Шумен уведомява собствениците на пчелни семейства в гр. Шумен, включително и в кв. Дивдядово, че фирма „КИММС” ЕООД ще проведе третирания с растителнозащитни препарати в землището на гр. Шумен и кв. Дивдядово, както следва:

От 6 до 8 юли 2019 г. от 7.00 до 10.00 часа и от 18.00 до 10.00 часа ще се третират сливови дървета срещу сливов плодов червей и късно кафяво гниене. Пръскането ще се извърши с наземна техника с препаратите: ВАЗТАК НОВ 100 ЕК при доза 0,125 кг/дка с карантинен срок 7 дни и СИСТАН ЕКОЗОМ при доза 150 мл./дка с карантинен срок 14 дни.

Подлежащи на третиране са терени в местностите „Куванлък” – 7 дка и „Горен сусурлук” – 8 дка.

Съгласно чл.10 от Наредба 13 от 26.08.2016 г. на МЗХ, собствениците на пчелни семейства са длъжни да предприемат мерки по опазване на пчелните семейства от отравяне. За повече информация: тел: 0888996222 – фирма „КИММС” ЕООД и 054/857 710 – Община Шумен.