ТСБ-Шумен предостави списък на одобрените над 200 преброители, контрольори и резерви за Преброяване 2021

243 са одобрените кандидати за преброители, контрольори, резервни преброители или контрольори в община Шумен за предстоящото преброяване на населението и жилищния фонд в Република България, което ще се проведе от 7 септември до 3 октомври 2021 година. Списъкът с имената на одобрените преброители, контрольори и резерви е качен на официалния сайт на Община Шумен в раздел „Преброяване 2021“.

Кандидатите ще бъдат разделени на две групи, като всеки от тях ще премине през специално еднодневно обучение. То ще се проведе на 31 август или 1 септември. Всички одобрени кандидати ще бъдат уведомени допълнително по телефона за часа и мястото, където ще се проведе обучението.

В периода от 7 септември до 17 септември ще се проведе електронно преброяване на населението чрез попълване на електронна преброителна карта. То ще бъде достъпно на територията на цялата страна. Класическото преброяване с преброители и посещение на жилищата и домакинствата ще започне от 18 септември и ще продължи до 3 октомври.

Преброителите ще работят от 8.00 сутрин до 20.00 часа вечер, включително събота и неделя. Това е времето, през което те имат право да посещават домакинствата от техния преброителен участък. Ще се легитимират със служебна карта, издадена от НСИ. Всеки преброителен участък включва около 200-250 души и 80 жилища. Един контрольор ще координира работата и ще отговаря за няколко преброители. Заплащането на преброителите ще бъде индивидуално и ще зависи от броя на преброените лица, жилища и сгради.

Skip to content