Община Шумен притежава сертификат за Система за управление на околната среда в съответствие със стандарта ISO 14001:2004

Начало на сертификационния цикъл: 14 май 2010 г.
Валиден до: 25 август 2021 г.

Сертификат № : 006-00148-Е

 

 


Община Шумен притежава сертификат за Система за управление на здраве и безопасност при работа ISO 18001:2007

Начало на сертификационния цикъл: 14 май 2010 г.

Валиден до: 25 август 2021 г.

Сертификат № : 006-00148-О

Skip to content