Община Шумен притежава сертификат за управление на качеството на услугите за гражданите ISO 9001:2008

Начало на сертификационния цикъл: 10 януари 2004 г.

Валиден до:  12 юни 2019 г.

Сертификат № : В 3601025

 


Община Шумен притежава сертификат за Система за управление на околната среда в съответствие със стандарта ISO 14001:2004

Начало на сертификационния цикъл: 14 май 2010 г.
Валиден до: 25 август 2021 г.

Сертификат № : 006-00148-Е

 

 


Община Шумен притежава сертификат за Система за управление на здраве и безопасност при работа ISO 18001:2007

Начало на сертификационния цикъл: 14 май 2010 г.

Валиден до: 25 август 2021 г.

Сертификат № : 006-00148-О

Skip to content