7 детски ясли с общ капацитет 544 места.

 

 • ДЯ №4 – ул. “Ген. Гурко“ №2, тел. 054/800 251
  Капацитет 64 места; директор – Галина Фетфова

 

 • ДЯ №5 – ул. “Македония” №67, тел.: 054/875 598
  Капацитет 64 места; директор – Милка Тодорова

 

 • ДЯ №6 – ул. “Марица” №12, тел. 054/864 411
  Капацитет 64 места; директор – Грозданка Симеонова

 

 • ДЯ №11 – ул. “Странджа” №3, тел.: 054/868 965
  Капацитет 96 места; директор – Севинч Аптула

 

 • ДЯ №13 – ул. “Кирил и Методий” №53, тел.: 054/877518

Капацитет 64 места; директор – Теодора Стоянова

 

 • ДЯ №16 – ул. „Добротица“ №24 тел.: 054/861 201

Капацитет 96 места; директор – Жанета Василева

 

 • ДЯ №17 – ул. „Съединение“ №10 тел.: 054/866 961

Капацитет 96 места; директор – Галина Николова

Дейности

Skip to content