„Готова храна по предварителни заявки за учениците в ОУ„Никола Йонков Вапцаров” – с. Дибич, по обособени позиции

17 октомври 2014 г.

29 октомври 2014 г.