„Машинно снегопочистване, опесъчаване и лугиране на улици в гр. Шумен по списък, предоставен от Кмета на Община Шумен по райони"

03 декември 2014 г.

23 декември 2014 г.

27 май 2015 г.