Доставка и монтаж на стенни климатици тип „сплит система“ за помещения в Дом за стари хора „Д-р Ст. Смядовски”

10 Август 2015 г..

26 Август 2015 г..

04 септември 2015 г..