„Доставка на един брой нов автомобил за нуждите на ДЦДВХУ-Слънчев лъч”

30 март 2015 г.

9 юни 2015 г.

15 юли 2015 г.

26 август 2015 г.