30 април – приемен ден на кмета на община Шумен - Община Шумен

30 април – приемен ден на кмета на община Шумен

Кметът на община Шумен Любомир Христов ще има приемен ден на 30 април, понеделник, от 14.00 часа.

По същото време в кабинетите си граждани ще приемат и заместник-кметовете Татяна Костова, Боян Тодоров, Росица Антонова, Найден Косев, Светлана Маркова и секретарят на общината Диян Димитров.

Гражданите могат да се запишат за приемния ден на място в стая 301. За въпроси и справки те могат да позвънят на телефон 0/54 857 771.

През менюто „Информация и услуги“ на интернет страницата на общината също има възможност да се подаде заявление за записване в приемния ден на кмета, заместник-кметовете и секретаря на общината.

На 30 април, също от 14 часа, в стая 315 в сградата на общината приемен ден ще има и председателят на Общинския съвет проф. Борислав Беджев.