Дата на публикуване:
Процедура за жалби и искания 14 януари 2019
Искане от субект на данните 14 януари 2019
Заповед № РД-25-1953/05.10.2018 г. 08 октомври 2018
Политика за защита на личните данни в Община Шумен 08 октомври 2018
Декларация-съгласие за обработване на лични данни от Община Шумен 08 октомври 2018
Закон за защита на личните данни 08 октомври 2018
Регламент 08 октомври 2018

За контакти

Длъжностно лице по защита на данните
Петко Петков
Teл. 054/857 727
E-mail: p.petkov@shumen.bg
Стая: 211

Skip to content