РАБОТНО ВРЕМЕ С ГРАЖДАНИ

 • Център за информация и услуги
  от понеделник до петък – от 8.30 ч. до 17.30 ч.
  събота и неделя – почивен ден
 • Отдел „Местни данъци и такса битови отпадъци“
  от понеделник до петък – от 8.30 ч. до 17.30 ч.
  събота и неделя – почивен ден
  Дежурна каса
  от понеделник до петък – от 8.30 ч. до 18.30 ч.
  събота и неделя – почивен ден
 • ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ: дирекция „Бюджет и финанси и човешки ресурси“ и дирекция „Гражданска регистрация, информационно и правно обслужване“
  от понеделник до петък – от 13.00 ч. до 17.00 ч.
  събота и неделя – почивен ден
 • СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ: дирекция „Икономика, общинска собственост и европейски програми“, дирекция „Социална политика и здравеопазване“ и дирекция „Образование, наука и култура“
  понеделник – от 13.00 ч. до 17.00 ч.
  сряда – от 8.30 до 12.00 ч. и от 13.00 до 17.00 ч.
  петък – от 8.30 до 12.00 ч.
  събота и неделя – почивен ден
 • Дирекция „Устройство на територията“
  сряда – от 13.00 до 17.00 ч.
  петък – от 8.30 до 12.00 ч.
  събота и неделя – почивен ден
 • ПРИЕМНИ ДНИ НА ГЛАВНИЯ АРХИТЕКТ И НА ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ „УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА“
  сряда от 13:00 ч. до 14:00 ч. за проектанти
  сряда от 14:00 ч. до 16:00 ч. с граждани
 • ПРИЕМНИ ДНИ НА КМЕТА НА ОБЩИНА ШУМЕН
  1. Приемният ден на кмета на община Шумен се провежда всеки последен понеделник от месеца от 14:00 до 16:00 часа.
  2. Записването става предварително на място в стая 301 в Община Шумен или на телефон 054/ 857 771 от 10-то число на съответния месец в определените часове за прием на граждани.
  3. В рамките на един приемен ден могат да бъдат записани максимум 15 души. Останалите, които желаят да се срещнат с кмета, ще бъдат записани за следващия приемен ден.
  4. Желателно е при записване гражданите да съобщават въпроса, който искат да поставят пред кмета и да предоставят писмени документи по проблема, ако е необходимо.
  5. Кметът може да прецени, че поставеният въпрос е от компетентността на неговите заместници и да насочи гражданите за среща със съответния заместник-кмет или директор на дирекция.
  6. Записването във връзка с назначаване на работа не се препоръчва, тъй като всички свободни работни места в общинската администрация се обявяват на интернет страницата на Община Шумен или в Бюрото по труда.

Заявление за записване за приемен ден
Моля, попълнете заявлението на кирилица!
В полето ”Тема на среща„ опишете накратко и възможно най-точно проблема, по който бихте желали да разговаряте. Формулировката Лични проблеми е недопустима.

Skip to content