Архив:

За контакти

Биляна Пейчева
Teл. 054/857 617
E-mail: b.peycheva@shumen.bg
Стая: 242

Подаването на искане за достъп до обществена информация става с попълнено заявление на Гише 3, стая 204 или на e-mail: mayor@shumen.bg, secretar@shumen.bg.

Skip to content