Информация за почетните граждани на град Шумен

ИМЕ ПРОФЕСИЯ/ ЗАСЛУГИ № РЕШЕНИЕ
158 полк.(р) Димо Тотев Димов
роден 1930 г.
Български офицер от резерва, изтъкнат общественик и краевед, изследовател на историята на шуменския край и гарнизон, един от създателите на музея на Седми Преславски полк и един от инициаторите за създаване на музея на Шуменския гарнизон Решение на ОбС № 158
по протокол №8/28.05.2020г.
157 проф. д.ф.н. Добрин Начев Добрев
роден 1951 г.
Преподавател в ШУ „Еп.К.Преславски“. Изтъкнат български и международен учен – литературовед, семиотик и културолог, доктор на филологическите науки Решение на ОбС № 159
по протокол №8/28.05.2020г.
156 Иван Иванов Лечев Републикански шампион по вдигане на тежести, треньор на знаменити български щангисти – олимпийски, световни и европейски шампиони по вдигане на тежести Решение на ОбС № 1077
по протокол №43/25.04.2019г.
155 Нико Богославов Майеров Читалищен деец, създател и председател на киноклуб „Мадарски конник“, общественик Решение на ОбС № 1076
по протокол №43/25.04.2019г.
154 Иван Маринов Иванов Хореограф и преподавател с изключителен принос към танцовото изкуство Решение на ОбС № 1015
по протокол №41/28.02.2019г.
153 проф. Христо Петров Трендафилов Преподавател в ШУ “Еп.К.Преславски”. Изтъкнат медиевист и старобългарист. Решение на ОбС № 772
по протокол №31/26.04.2018г.
152 Христо Иванов Димитров Създател и ръководител на ансамбъл „Българе“ Решение на ОбС № 551
по протокол №24/28.09.2017г.
151 Румен Михайлов Георгиев Художник, автор на десетки изложби Решение на ОбС № 550
по протокол №24/28.09.2017г.
150 Добрин Иванов Панайотов Създател и първи главен художествен ръководител на Ансамбъл за народни песни и танци „Шумен“ Решение на ОбС № 468
по протокол №19/27.04.2017г.
149 Антонин Горчев Дончев Поет, автор на текста на химна на Шумен, председател на Дружеството на писателите в Шумен Решение на ОбС № 468
по протокол №19/27.04.2017г.
148 Красимир Дамянов Савов
роден 1955 г.
За приноса му за изучаването, съхраняването и популяризирането на българския фолклор, за работата му като хореограф, сценарист и режисьор Решение на ОбС № 1089
по протокол №53/24.09.2015г.
147 акад. Иван Петков Попчев
pоден 1936 r.
За неговите заслуги и за дейност, довела до благополучие на гражданите на община Шумен в областта на науката и образованието Решение на ОбС № 992
по протокол №48/30.04.2015г.
146 Красен Ангелов Кюркчиев Бизнесмен, допринесъл за икономическото развитие на гр. Шумен Решение на ОбС № 786
по протокол №40/31.07.2014г.
145 Жечко Ангелов Кюркчиев Бизнесмен, допринесъл за икономическото развитие на гр. Шумен Решение на ОбС № 786
по протокол №40/31.07.2014г.
144 Илия Петков Раев
роден 1940 г.
Директор на ДКТ „В. Друмев“, за приноса му за културния живот на гр. Шумен Решение на ОбС № 649
по протокол №35/27.03.2014г.
143 Геворг Арутюнович Кесоян
роден 1943 г.
Научноизследователска дейност, бизнес предприемачество. Благотворителна дейност Решение на ОбС № 382
по протокол №21/29.03.2013г.
142 инж. Христо Петров Христов
/посмъртно/
Активен участник в обществения живот на Шумен. Първият демократично избран кмет. Два мандата обществен посредник Решение на ОбС № 381
по протокол № 21/29.03.2013г.
141 Фикрет Индже
роден 1949 г.
Граждански заслуги. Благотворителна дейност и развитие на качествена икономика Решение на ОбС № 285
по протокол № 18/20.12.2012г.
140 проф. дин Димитър Цветков Игнатовски
роден 1940 г.
Доктор на историческите науки. Преподавател в ШУ „Епископ Константин Преславски” Решение на ОбС № 119
по протокол № 9/11.05.2012г.
139 Димитър Петров Слабаков
роден 1912 г.
Виден шуменец, активен общественик с голям житейски и управленски опит в сферата на стопанските науки, ветеран от войните. Удостоен по повод 100 годишнина Решение на ОбС № 118
по протокол № 9/11.05.2012г.
138 гл. ас. д-р Бисерка Йовчева
роден 1959 г
Главен асистент, доктор по „Методика на обучението по информатика” в Шуменския университет и ръководител на Школата по математика и информатика “А&Б” Решение на ОбС № 116
по протокол № 9/11.05.2012г.
137 Румен Христов Христов
роден 1993 г.
Силни постижения в областта на информатиката и компютърното програмиране Решение на ОбС № 115
по протокол № 9/11.05.2012г.
136 арх. Божанка Василева Острева
родена 1935 г.
Проектирала обществени, промишлени и жилищни сгради в Шумен Решение на ОбС № 868
по протокол № 47/28.04.2011г.
135 проф. дбн Делчо Антов Каменов
роден 1952 г.
Доктор на биологическите науки, преподавател в ШУ „Епископ Константин Преславски” Решение на ОбС № 608
по протокол № 32/31.03.2010г.
134 Александър Русев Димитров
роден 1933 г.
Заслужил майстор на спорта – безмоторен летец, поставил рекорди, ненадминати и до днес. Един от основателите на Аероклуб – Шумен с голям принос в безмоторното летене Решение на ОбС №528
по протокол № 28/22.12.2009г.
133 проф. дин Иван Йорданов Йорданов
роден 1949 г.
Специалист в областта на световната нумизматика и сфрагистика Решение на ОбС № 390
по протокол № 21/30.04.2009г.
132 проф. дпн. Румяна Йовева Никова
родена 1938 г.
Неоспорими заслуги в областта на литературата и методическата наука. Преподавател в ШУ „Епископ Константин Преславски” Решение на ОбС № 382
по протокол № 21/30.04.2009г.
131 Йовчо Господинов Христов Зам. -председател и председател на ОНС. Решение на ОбС № 337
по протокол № 19/26.02.2009г.
130 Лиляна Младенова Тонева
родена 1938г.
Цялостна професионална, творческа и обществена дейност допринесла за развитието на културата в гр. Шумен Решение на ОбС № 262
по протокол № 15/06.11.2008г.
129 Александър Илиев Узунов
роден 1933г.
Председател на ИК на ОбС пет мандата, големи заслуги за развитието и просперитета на гр. Шумен Решение на ОбС № 261
по протокол № 15/06.11.2008г.
128 ст. н. с. І степен д-р и.н. Рашо Станев Рашев
/посмъртно/
Извънредни граждански заслуги спрямо обществеността и за обществена деятелност в науката и образованието Решение на ОбС № 115
по протокол № 8/30.04.2008г.
127 Ася Николова Асенова
родена 1958г.
За големи граждански заслуги довели до развитие на гражданското общество в гр. Шумен Решение на ОбС № 114
по протокол № 8/30.04.2008г.
126 Димитър Стоянов Дъбов
роден 1948г.
Народен представител от 30 Шуменски избирателен район, оглавява Българската федерация по вдигане на тежести, Гл. секретар на БСП / Голям принос за развитието на града и областта Решение на ОбС № 111
по протокол № 8/30.04.2008г.
125 Борис Ванков Павлов
роден 1922г.
Юрист, поет, футболист / Извънредни заслуги за развитието на културата, образованието и спорта в Шумен Решение на ОбС № 865
по протокол № 44/11.12.2006г.
124 м.с. Цоньо Димитров Василев
роден 1952г.
Футболист, треньор / Най-успелия футболист в историята на шуменския футбол, доказал се на национално и световно ниво Решение на ОбС № 835
по протокол № 42/26.10.2006г.
123 доц. Соня Бабева
родена 1946г.
Председател на Общото събрание на ПФ, Зам. председател на ОС на ШУ/ За цялостна преподавателска и обществена дейност, активно участие в политическия и културен живот на Шумен Решение на ОбС № 805
по протокол № 41/29.09.2006г.
122 проф. Гинка Захариева Гичкова
родена 1946г.
Цигуларка / Учредител на Фондация „П. Владигеров”, заслуги за утвърждаване на българското изпълнително изкуство у нас и в чужбина Решение на ОбС № 804
по протокол № 41/29.09.2006г.
121 Стефан Атанасов Сотиров
роден 1936г.
Актьор / Едно от най-сериозните присъствия в съвременната история на Шуменския театър, над 30 години ярка професионална и гражданска позиция Решение на ОбС № 669
по протокол № 35/30.03.2006г.
120 арх. Здравко Пеев
роден 1926г.
Архитект / Над 50 години проектантска дейност, построени над 200 сгради, обекти Решение на ОбС № 668
по протокол № 35/30.03.2006г.
119 проф. д-р Дамян Николов Дамянов
роден 1946г.
Хирург / Председател на Българско хирургическо дружество от 2002г., Председател на Съюза на учените в България от 1998г. Решение на ОбС № 650
по протокол № 34/24.02.2006г.
118 Максим Мончо Бехар
роден 1955г.
Журналист, Основател и Президент на Национална асоциация за журналистите за ЕС и Българска асоциация на рекламните агенции, Председател на Български форум на бизнеслидерите, Почетен консул на Република Сейшели в България Решение на ОбС № 527
по протокол № 29/27.10..2005г.
117 Рада Николова Спасова Актриса, Директор на ДКТ „В. Друмев” Решение на ОбС № 496
по протокол № 27/29.09.2005г.
116 Иван Бончев Иванов
роден 1920г
Секретар на Градски народен съвет Шумен, общински съветник, Председател на Областен съвет на Съюза на ветераните от войните Решение на ОбС № 415
по протокол № 21/04.05.2005г.
115 Юрий Кирилов Аврамов Председател на Градски народен съвет Шумен, Председател на НЧ „Д. Войников” и ОЧС Решение на ОбС № 378
по протокол  № 20/15.04.2005г.
114 Марин Калинов Писател Решение на ОбС № 87
по протокол № 7/29.04.2004г.
113 арх. Венелин Илиев Иванов Архитект и писател, Главен архитект на гр. Шумен Решение на ОбС № 86
по протокол № 7/29.04.2004г.
112 Михаил Максимов Биков
роден 1932г.
Музикант, диригент Решение на ОбС № 85
по протокол № 7/29.04.2004г.
111 Антраник Шаварш Арабаджиян –Астор
роден 1943г.
Илюзионист / 60 годишнината му и принос за популяризиране на град Шумен Решение на ОбС № 839
по протокол 50/15.08.2003г.
110 Антон Жечев Коларов
/посмъртно/
Художник / Голям принос към българското изобразително изкуство Решение на ОбС № 764
по протокол № 46/25.04.2003г.
109 Борислав Геронтиев
роден 1943г
Поет / За големи заслуги към Шумен, съвременната българска литература и журналистика Решение на ОбС № 763
по протокол № 46/25.04.2003г.
108 Мустафа Арифов Чаушев
роден 1943г
Изключителни заслуги към естрадната музика, разпространение на българската песен в страната и чужбина Решение на ОбС № 762
по протокол № 46/25.04.2003г.
107 о..з. подп. Жечко Маринов Вълчев /Каинов/
роден 1926г.
Военен пилот /Навършване на 75 години Решение на ОбС № 558
по протокол № 35/29.04.2002г.
106 Асен Несторов Мутафчиев
роден 1941г.
40 години творчески път като Главен художествен ръководител Решение на ОбС № 557
по протокол № 35/29.04.2002г.
105 д-р  Иван Георгиев Сакелариев Големи заслуги в развитието на здравното дело, на обществения и културния живот в гр. Шумен Решение на ОбС № 556
по протокол № 35/29.04.2002г.
104 проф. Петър Минков Пашов
роден 1930г.
Изключителни заслуги при полагане основите и изграждането на Шуменския университет Решение на ОбС № 444
по протокол № 29/30.10.2001г.
103 проф. Тодор Апостолов Бояджиев
роден 1931г.
Цялостен принос към българското езикознание, изграждане и укрепване на Шуменския университет Решение на ОбС № 443
по протокол № 29/30.10.2001г.
102 Стефан Стоянов Петров
/посмъртно/
Големи заслуги към българската живопис Решение на ОбС № 366
по протокол № 25/11.05.2001г.
101 Марин Иванов Тютюнджиев
/посмъртно/
Активно участие в спасяването на българските евреи от Холокоста през м. март 1943г. Решение на ОбС № 366
по протокол № 25/11.05.2001г.
100 д-р Николай Петров Николаев
/посмъртно/
Активно участие в спасяването на българските евреи от Холокоста през м. март 1943г. Решение на ОбС № 366
по протокол № 25/11.05.2001г.
99 акад. Методи Атанасов Попов
/посмъртно/
Изключителни постижения в областта на бактериологията, сравнителната анатомия, учението за общоклетъчните стимулационни явления Решение на ОбС № 286
по протокол № 20/23.01.2001г.
98 акад. Кирил Атанасов Попов
/посмъртно/
Изключителни постижения в областта на астрономията, математиката, балистиката, термодинамиката Решение на ОбС № 285
по протокол № 20/23.01.2001г.
97 Иван Николаев Вульпе
роден 1930 г.
Диригент / Големи заслуги към българското оркестрово и оперно дирижиране, вокална педагогика, изключителен принос към музикалния живот в Шумен през втората половина на ХХ век Решение на ОбС № 284
по протокол № 20/23.01.2001г.
96 проф. д-р Здравко Петров
/посмъртно/
Литературен критик Решение на ОбС № 120
по протокол №10/26.04.2000г.
95 проф. д-р м. н. Владимир Георгиев Шкодров Астроном, ректор на ВПИ Шумен Решение на ОбС № 120
по протокол №10/26.04.2000г.
94 проф. Милена Моллова Пианист, преподавател, основател на фондация „П. Владигеров” Решение на ОбС № 120
по протокол №10/26.04.2000г.
93 доц. Тодор Колев Актьор, преподавател, режисьор Решение на ОбС № 13
по протокол № 2/25.11.1999г.
92 Емил Йовчев Кьостебеков Актьор / Особени заслуги към театралното дело в Шумен и страната. Решение на ОбС № 705
по протокол № 73/12.10.1999г.
91 проф. Минчо Минчев Музикант / За цялостна концертна дейност и популяризирането на Шумен като център на съвременното музикално изкуство Решение на ОбС № 678
по протокол № 71/03.09.1999г.
90 Манол Маринов Манолов
/посмъртно/
Хореограф и педагог, основател на хореографията в Шуменския край Решение на ОбС № 604
по протокол № 65/29.04.1999г.
89 проф. Тончо Жечев Тонев Изключителен принос към българската литература и наука като литературовед, литературен критик, историк на българското възраждане и есеист Решение на ОбС № 603
по протокол № 65/29.04.1999г.
88 проф. Крум Димитров Дамянов Заслуги в строителството на мемориален комплекс „Създатели на Българската държава” Решение на ОбС № 602
по протокол № 65/29.04.1999г.
87 проф. Венета Тодорова Вичева Главен диригент на хор „Родни звуци” и хор „Бодра песен” / Изключителен принос в развитието на хоровото дело Решение на ОбС № 478
по протокол № 57/29.10.1998г.
86 Иван Николов Абаджиев Старши треньор на Националния отбор по вдигане на тежести / Изключително големи заслуги към Община Шумен в областта на спорта Решение на ОбС № 520
по протокол № 59/26.11.1998г.
85 Александрина Милчева Оперна певица / Изключително голям принос за утвърждаване на българското музикално изпълнителско изкуство Решение на ОбС № 358
по протокол № 47/29.04.1998г.
84 Златан Ванев Вдигане на тежести / Големи заслуги към Община Шумен в областта на спорта. Решение на ОбС № 300
по протокол № 40/18.12.1997г.
83 Веселин Александров Спиров Основател на симфоничния оркестър в гр. Шумен, заслуги в областта на музикалното дело в Шумен Решение на ОбС № 218
по протокол № 25/03.05.1997г.
82 проф. д-р Игнат Игнатов Пенков Развитие на ШУ, научни публикации за Шумен и дарителска дейност Решение на ОбС № 142
по протокол № 15/24.10.1996г.
81 проф. д-р м. н. Александър Михайлов Витанов Основаване и изграждане на ШУ и по случай 25 год. юбилей на ШУ Решение на ОбС № 142
по протокол № 15/24.10.1996г.
80 проф. д-р Зденек Урбан Българист / Принос в научното изследване и популяризиране в чужбина на България и на Шумен Решение на ОбС № 280
по протокол № 44/03.08.1995г.
79 Драган Тенев  – Протокол на ОбС
№35/29.09.1994г.
78 Александър Александров  – Протокол на ОбС
№5/28.06.1988г.
77 Виктор Савиних  – Протокол на ОбС
№5/28.06.1988г.
76 Анатолий Соловьов  – Протокол на ОбС
№5/28.06.1988г.
75 з.а. Александър Владигеров  –  –
74 н.а. Богомил Симеонов  –  –
73 н.а. Парашкев Хаджиев По повод на неговата 70 годишнина и за цялостната му музикална дейност. Протокол на ИК на ОбНС
№12/28.10.1982г.
72 з.х. Иван Радев  – Протокол на ИК на ОбНС
№4/31.08.1982г.
71 з.м.с. Янко Русев Иванов За завоюване на голяма спортна победа – златен олимпийски медал, два световни и три олимпийски рекорда в състезанията по вдигане на тежести. Протокол на ИК на ОбНС
№9/05.08.1980г.
70 акад. Емил Иванов Георгиев За приноса му в разработването на проблеми, свързани със старобългарската литература и българо-славянските литературни връзки. Неговите трудове имат актуално значение и за честването на 1300 години от създаването на Българската държава. Протокол на ИК на ОбНС
№4/27.03.1980г.
69 др. Иван Алексеевич Мозговой Първият секретар на Областния комитет на КПСС – Херсон Протокол на ИК на ОбНС
№5/23.08.1979г.
68 ген. Николай Фьодорович Стафеев Инспектор Протокол на ИК на ОбНС
№5/23.08.1979г.
67 Зосин Иванович Иванов От гр. Москва, секретар на комитета на ветераните от 7-ми механизиран корпис. Протокол на ИК на ОбНС
№5/23.08.1979г.
66 Виктор Иванович Дмитриев От гр. Москва, секретар на комитета на ветераните от 52-ра стрелкова дивизия. Протокол на ИК на ОбНС
№5/23.08.1979г.
65 Юрий Дмитриевич Виноградов От гр. Москва, председател на комитета на ветераните от 19-та шуменска стрелкова дивизия, полковник от запаса. Протокол на ИК на ОбНС
№5/23.08.1979г.
64 Дмитрий Семьонович Балашов От гр. Фрязино, Московска област, участвал в освобождението на Шумен с 52-ра Шуменска стрелкова дивизия. Протокол на ИК на ГНС
№13/05.09.1978г.
63 Мурсал Меджид Мурсалов От гр. Баку за личните му заслуги в освобождението на гр. Шумен през септември 1944 г. Протокол на ИК на ГНС
№13/05.09.1978г.
62 Валерий Витальевич Лукьянов Участвал в освобождението на Шумен през септември 1944 г. в състава на 57-ма армия. Протокол на ИК на ГНС
№6/06.10.1976г.
61 Александър Василевич Зверев Участвал в освобождението на Шумен като танкист от 64-та механизирана бригада, командувана от полковник Стордубцев, която се задържа за по-дълго време в града през септември 1944 г. Протокол на ИК на ГНС
№4/02.09.1976г.
60 полк. Иван Карпович Корольов За участието му в освобождението на гр. Шумен от фашизма през септември 1944 г. като адюмант на зам. командуващият 57-ма армия на Трети украински фронт. Протокол на ИК на ГНС
№4/02.09.1976г.
59 Александър Каленич Далууа Консул на СССР в гр. Варна за неговата отзивчивост, участието му в редица обществени мероприятия в гр. Шумен и приносът му за по-нататъшното развитие на българо-съветската дружба. Протокол на ИК на ГНС
№16/30.10.1975г.
58 Генерал лейтенант от запаса
Алексей Васильевич Благодатов
Бивш заместник командващ 57-ма армия от Трети украински фронт, участвал в освобождението на гр. Шумен през септември 1944 година. Протокол на ИК на ГНС
№14/28.08.1975г.
57 Старшина Раиса Дмитриев-на Сорокина Във връзка с честване на 30-годишнината на социалистическата революция в България и за лично участие в освобождаването на гр. Шумен от монархофашизма на 09.09.1944 г. Ветеран от СССР-участници в Отечествената война 1941-45 година. Комсомолски организатор на 19 отделен армейски трофеен батальон на 57 армия. Протокол на ИК на ГНС
№11/05.09.1974г.
56 Лейтенант Гурген Оранезович Тонунц Във връзка с честване на 30-годишнината на социалистическата революция в България и за лично участие в освобождаването на гр. Шумен от монархофашизма на 09.09.1944 г. Ветеран от СССР-участници в Отечествената война 1941-45 година. Командир на взвод автоматчици към 7-ми механизиран корпус. Протокол на ИК на ГНС
№11/05.09.1974г.
55 О.З. полковник Иван Иванович Тюренков Във връзка с честване на 30-годишнината на социалистическата революция в България и за лично участие в освобождаването на гр. Шумен от монархофашизма на 09.09.1944 г. Ветеран от СССР-участници в Отечествената война 1941-45 година. От отдела контраразветки „Смерч“ на отделна 96-та Шуменска танкова бригада  „Челябински комсомол“. Протокол на ИК на ГНС
№11/05.09.1974г.
54 полковник Валентин Алексеевич Кулибабенко Във връзка с честване на 30-годишнината на социалистическата революция в България и за лично участие в освобождаването на гр. Шумен от монархофашизма на 09.09.1944 г. Ветеран от СССР-участници в Отечествената война 1941-45 година. Командир на отделна 96-та танкова бригада „Челябински комсомол“ Протокол на ИК на ГНС
№11/05.09.1974г.
53 ген.-майор Леонид Михайлович Миляев Във връзка с честване на 30-годишнината на социалистическата революция в България и за лично участие в освобождаването на гр. Шумен от монархофашизма на 09.09.1944 г. Ветеран от СССР-участници в Отечествената война 1941-45 година. Командир на 52-ра Шуменско-Виенска стрелкова дивизия. Протокол на ИК на ГНС
№11/05.09.1974г.
52 др. Пеко Таков Заместник председател на Държавния съвет на НРБ за неговото активно участие в борбата против фашизма и капитализма, за изключителните му заслуги за развитието на страната и големия му принос за стопанското  културно развитие на гр. Шумен. Протокол на ИК на ГНС
№15/21.12.1972г.
51 др. Илья Степанович Титов За неговите големи заслуги за укрепване на народната власт в Шумен след 09.09.1944 г. като първи военен комендант в града. Протокол на ИК на ГНС
№11/03.10.1972г.
50 Никола Джанков По случай 80-годишната на Шуменската партийна организация и за активно участие в борбата против капитализма и фашизма и в строителството на социализма. Протокол на ИК на ГНС
№4/24.03.1972г.
49 Васил Митев Габровски По случай 80-годишната на Шуменската партийна организация и за активно участие в борбата против капитализма и фашизма и в строителството на социализма. Протокол на ИК на ГНС
№4/24.03.1972г.
48 Стоян Цанев По случай 80-годишната на Шуменската партийна организация и за активно участие в борбата против капитализма и фашизма и в строителството на социализма. Протокол на ИК на ГНС
№4/24.03.1972г.
47 Генчо Ефтимов Киров По случай 80-годишната на Шуменската партийна организация и за активно участие в борбата против капитализма и фашизма и в строителството на социализма. Протокол на ИК на ГНС
№4/24.03.1972г.
46 Деньо Попов По случай 80-годишната на Шуменската партийна организация и за активно участие в борбата против капитализма и фашизма и в строителството на социализма. Протокол на ИК на ГНС
№4/24.03.1972г.
45 Демир Борачев По случай 80-годишната на Шуменската партийна организация и за активно участие в борбата против капитализма и фашизма и в строителството на социализма. Протокол на ИК на ГНС
№4/24.03.1972г.
44 Румен Стефанов Янев По случай 80-годишната на Шуменската партийна организация и за активно участие в борбата против капитализма и фашизма и в строителството на социализма. Протокол на ИК на ГНС
№4/24.03.1972г.
43 Евгени Панайотов Кумбилиев По случай 80-годишната на Шуменската партийна организация и за активно участие в борбата против капитализма и фашизма и в строителството на социализма. Протокол на ИК на ГНС
№4/24.03.1972г.
42 Георги Николов Кумбилиев По случай 80-годишната на Шуменската партийна организация и за активно участие в борбата против капитализма и фашизма и в строителството на социализма. Протокол на ИК на ГНС
№4/24.03.1972г.
41 Георги Николов Георгиев По случай 80-годишната на Шуменската партийна организация и за активно участие в борбата против капитализма и фашизма и в строителството на социализма. Протокол на ИК на ГНС
№4/24.03.1972г.
40 Методи Стоев По случай 80-годишната на Шуменската партийна организация и за активно участие в борбата против капитализма и фашизма и в строителството на социализма. Протокол на ИК на ГНС
№4/24.03.1972г.
39 Здравко Димчев Попов По случай 80-годишната на Шуменската партийна организация и за активно участие в борбата против капитализма и фашизма и в строителството на социализма. Протокол на ИК на ГНС
№4/24.03.1972г.
38 Ангел Тодоров Виденов По случай 80-годишната на Шуменската партийна организация и за активно участие в борбата против капитализма и фашизма и в строителството на социализма. Протокол на ИК на ГНС
№4/24.03.1972г.
37 Любен Стефанов Станев По случай 80-годишната на Шуменската партийна организация и за активно участие в борбата против капитализма и фашизма и в строителството на социализма. Протокол на ИК на ГНС
№4/24.03.1972г.
36 Георги Кръстев По случай 80-годишната на Шуменската партийна организация и за активно участие в борбата против капитализма и фашизма и в строителството на социализма. Протокол на ИК на ГНС
№4/24.03.1972г.
35 Тодор Раев По случай 80-годишната на Шуменската партийна организация и за активно участие в борбата против капитализма и фашизма и в строителството на социализма. Протокол на ИК на ГНС
№4/24.03.1972г.
34 Методи Митовски По случай 80-годишната на Шуменската партийна организация и за активно участие в борбата против капитализма и фашизма и в строителството на социализма. Протокол на ИК на ГНС
№4/24.03.1972г.
33 Стоянка Кръстева По случай 80-годишната на Шуменската партийна организация и за активно участие в борбата против капитализма и фашизма и в строителството на социализма. Протокол на ИК на ГНС
№4/24.03.1972г.
32 Недялка Жекова По случай 80-годишната на Шуменската партийна организация и за активно участие в борбата против капитализма и фашизма и в строителството на социализма. Протокол на ИК на ГНС
№4/24.03.1972г.
31 Велика Миланова По случай 80-годишната на Шуменската партийна организация и за активно участие в борбата против капитализма и фашизма и в строителството на социализма. Протокол на ИК на ГНС
№4/24.03.1972г.
30 Яна Петкова Радева По случай 80-годишната на Шуменската партийна организация и за активно участие в борбата против капитализма и фашизма и в строителството на социализма. Протокол на ИК на ГНС
№4/24.03.1972г.
29 Стефанка Павлова По случай 80-годишната на Шуменската партийна организация и за активно участие в борбата против капитализма и фашизма и в строителството на социализма. Протокол на ИК на ГНС
№4/24.03.1972г.
28 Иван Драгоев По случай 80-годишната на Шуменската партийна организация и за активно участие в борбата против капитализма и фашизма и в строителството на социализма. Протокол на ИК на ГНС
№4/24.03.1972г.
27 Данчо Кънев Димитров По случай 80-годишната на Шуменската партийна организация и за активно участие в борбата против капитализма и фашизма и в строителството на социализма. Протокол на ИК на ГНС
№4/24.03.1972г.
26 Симеон Христов Маринов По случай 80-годишната на Шуменската партийна организация и за активно участие в борбата против капитализма и фашизма и в строителството на социализма. Протокол на ИК на ГНС
№4/24.03.1972г.
25 Димитър Христов Маринов По случай 80-годишната на Шуменската партийна организация и за активно участие в борбата против капитализма и фашизма и в строителството на социализма. Протокол на ИК на ГНС
№4/24.03.1972г.
24 Ненко Забунов По случай 80-годишната на Шуменската партийна организация и за активно участие в борбата против капитализма и фашизма и в строителството на социализма. Протокол на ИК на ГНС
№4/24.03.1972г.
23 Кирил Грудев По случай 80-годишната на Шуменската партийна организация и за активно участие в борбата против капитализма и фашизма и в строителството на социализма. Протокол на ИК на ГНС
№4/24.03.1972г.
22 Колю Петров Чанев По случай 80-годишната на Шуменската партийна организация и за активно участие в борбата против капитализма и фашизма и в строителството на социализма. Протокол на ИК на ГНС
№4/24.03.1972г.
21 Бойчо Иванов Драганов По случай 80-годишната на Шуменската партийна организация и за активно участие в борбата против капитализма и фашизма и в строителството на социализма. Протокол на ИК на ГНС
№4/24.03.1972г.
20 Стефан Марков По случай 80-годишната на Шуменската партийна организация и за активно участие в борбата против капитализма и фашизма и в строителството на социализма. Протокол на ИК на ГНС
№4/24.03.1972г.
19 Кирил Раденков Видински По случай 80-годишната на Шуменската партийна организация и за активно участие в борбата против капитализма и фашизма и в строителството на социализма. Протокол на ИК на ГНС
№4/24.03.1972г.
18 Иван Маринов Иванов По случай 80-годишната на Шуменската партийна организация и за активно участие в борбата против капитализма и фашизма и в строителството на социализма. Протокол на ИК на ГНС
№4/24.03.1972г.
17 Груди Атанасов По случай 80-годишната на Шуменската партийна организация и за активно участие в борбата против капитализма и фашизма и в строителството на социализма. Протокол на ИК на ГНС
№4/24.03.1972г.
16 Раденко Видински По случай 80-годишната на Шуменската партийна организация и за активно участие в борбата против капитализма и фашизма и в строителството на социализма. Протокол на ИК на ГНС
№4/24.03.1972г.
15 Пенчо Кубадински По случай 80-годишната на Шуменската партийна организация и за активно участие в борбата против капитализма и фашизма и в строителството на социализма. Протокол на ИК на ГНС
№4/24.03.1972г.
14 Боян Българанов По случай 80-годишната на Шуменската партийна организация и за активно участие в борбата против капитализма и фашизма и в строителството на социализма. Протокол на ИК на ГНС
№4/24.03.1972г.
13 др. Петър Станчев Свилков По случай 90 години от рождението му, затова, че е допринесъл много с дългогодишната си партийна дейност за развитието на гр. Шумен. Протокол на ИК на ГНС
№3/29.02.1972г.
12 Васил Калдаръмов
роден 1883г.
Член на БКП от 1908 г. Избиран е многократно в състава на ГК и ОК на БКП. Общински съветник-комунист последователно в Шуменска комуна /1920-1922/ и през 1931-34 г. След 09.09.1944 г. активно и непрекъснато участва в обществено-политическия живот на града. Протокол на ИК на ГНС
№2/09.01.1970г.
11 Борис Николов Стоев Дългогодишна антифашистка дейност и големи заслуги за изграждане на гр. Шумен като съвременен социалистически град. Протокол на ИК на ГНС
№6/27.03.1969г.
10 проф. Владимир Трендафилов Герой на социалистическия труд и лауреат на Димитровска награда за неговите големи заслуги към гр. Шумен и отечеството за развитието на културата. Протокол на ИК на ГНС
№7/23.03.1967г.
9 Стефан Ангелов Станчев Допринесъл много за културното развитие на Шумен като активен общественик, културен и читалищен деятел. Протокол на ИК на ГНС
№9/19.05.1966г.
8 проф. Панчо Владигеров По случай 115 години от създаването на първия български оркестър, за големите му заслуги в развитието на нашата музикална култура и за дългогодишната му дейност като световно известен композитор, пианист, общественик, културен деец и лауреат на Димитровска награда. Протокол на ИК на ГНС
№9/19.05.1966г.
7 Ирина Николаевна Левченко Герой на СССР, взела активно участие в освобождението на България от фашизма, влязла в гр. Шумен с първите части на Червената армия. Протокол на ИК на ГНС
№15/16.09.1965г.
6 акад. проф. Андрей Стоянов Изтъкнат деец на изкуството – за големия му принос за разцвета на българската музика. Протокол на ИК на ГНС
№10/03.06.1965г.
5 проф. Веселин Стоянов Изтъкнат деец на изкуството, за големия му принос в изграждане на музикалната ни култура. Протокол на ИК на ГНС
№19/27.09.1962г.
4 Стефан Пенев Решение на ОБ съвет Шумен от 30.04.1942г.
3 Стилиян Чилингиров Решение на ОБ съвет Шумен от 30.04.1942г.
2 д-р Кънчо Миланов Решение на ОБ съвет Шумен от 30.04.1942г.
1 инж. Димитър Василев Решение на ОБ съвет Шумен от 30.04.1942г.

Забележка:

  1. От 1990 г. до 1993 г. включително не е присъждано званието „Почетен гражданин на гр. Шумен”;
  2. В Почетната книга като почетен гражданин фигурира Драган Тенев, награден по Протокол № 35 от 29.09.1994 г. Протоколът липсва в държавен архив;
  3. Решение № 218 по Протокол № 25 от 3.05.1997 г. гласи: „Удостоява с Почетния знак на Община Шумен – златен проф. д. ист. н. Тотю Косев Тотев за неговия съществен принос …”;
  4. Решение № 605 по Протокол № 65 от 29.04.1999 г. гласи: „Удостоява с Почетния знак на Община Шумен – СРЕБЪРЕН известния български оперен артист и музикален педагог – шуменеца Стефан Анастасов Василев за големите му заслуги …”.
Skip to content