15.03.2019

„ЖЕНИТЕ, КОИТО ПРОМЕНИХА СВЕТА”

„ЗА УНГАРСКАТА НЕЗАВИСИМОСТ – 1848-1849”

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС „ДЕЦАТА НА БЪЛГАРИЯ ПЕЯТ, ТАНЦУВАТ, РИСУВАТ“

„ЗАДЯВКИ, НАДИГРАВКИ“

„ХОРА НА ДРЕВНИТЕ ПРОФЕСИИ“