09.03.2019

„ЖЕНИТЕ, КОИТО ПРОМЕНИХА СВЕТА”

НАЦИОНАЛЕН ТАНЦОВ ФЕСТИВАЛ „МАГИЯТА НА ТАНЦА“

СБИРКА НА КЛУБ „ИЗКУСТВОТО БОНСАЙ”

СБИРКА НА КЛУБ „ИЗКУСТВОТО БОНСАЙ”