На 27 и 29 септември от 08,30 до 17,00 часа ще бъде спряно водоподаването в Шумен за висока и най-висока зона на града, която обхваща районите южно от ул.”Владайско въстание” до кръстовището с бул.”Велики Преслав”, кв. ”Боян Българанов”, МБАЛ, района западно от пл.”Оборище”и вилната зона в местността „Под манастира”Възможно е да бъде нарушено подаването на вода и в района на кв.”Еверест”, съобщават от ВиК Шумен.

Спирането на водата е във връзка с извършване на ремонтни дейности на съоръженията за доставка на ел.енергия, които ще бъдат извършени от  Енерго-про и прекъсване на ел. захранването на помпените станции от водоснабдителните системи.

На 28 септември от 08,30 до 17,00 часа е възможно да бъде нарушено подаването на вода в с. Царев брод, съобщават още от водоснабдителното дружество.