януари 2018 - Община Шумен

Улица „Тича“ се затваря за движение на автобуси от градския транспорт

 Улица „Тича“ в Шумен се затваря за движение на автобуси от градския транспорт поради старта на строителните дейности по проекта „Рехабилитация на ул. „Тича“, включен в Инвестиционната програма на Община Шумен. (още…)

514 потребители са получили услуги по проекта „Подкрепа за независим живот в община Шумен“

На заключителна пресконференция днес в зала 363 на Община Шумен ръководителят на проекта Катя Крумова и управляващия екип представиха резултатите от изпълнението проекта. (още…)

Направиха първа копка за обновяване на пет градски пространства в Шумен

Започна изпълнението на  проекта за благоустрояване и рехабилитация на части от техническата инфраструктура на Шумен. Пет нови градски пространства ще бъдат обновени с европейски средства по Оперативната програма „Региони в растеж” за близо 7 млн. и 200 000 лева. (още…)

Започва изпълнението на проектите за благоустрояване на градската среда в Шумен

 

Община Шумен, в качеството си на бенефициент по Договор за проект № BG16RFOP001-1.014-0001 „Благоустрояване и рехабилитация на части от техническата инфраструктура на гр. Шумен“, финансиран по Приоритетна Ос 1 на ОП „Региони (още…)