53 проекта кандидатстват по Фонд „Култура“

Общо 53 проекта са постъпили за финансиране от общинския фонд „Култура“. 20 са предложенията в направление „Детски и младежки културни дейности“, 33 проекта са подадени в направление „Творчески Шумен“. Общият бюджет за тази година е в размер на 59 698 лв., като в сумата е включен и предходният остатък от миналата година от близо 4 700 лева.

Заседанието за разглеждане на проектните предложения ще се проведе на 11 юни, вторник, от 10.00 часа в зала 304 в общината.