Безплатен телефон за проверка на избирателната секция и мястото на грасуване

Във връзка с предстоящите избори за членове на Европейския парламент на 26 май, Община Шумен информира гражданите, че на телефон 0800 18 433 могат да се правят справки по ЕГН или адрес за номера на избирателната секция и мястото на гласуване. Номерът е безплатен за стационарни телефони.

Освен на посочения телефон, справки по ЕГН или адрес за номера на избирателната секция и мястото на гласуване може да се правят и на сайта на Община Шумен в раздел „Избори“, секция „Справка по ЕГН“.

86 216 са жителите по постоянен адрес, които имат право на гласуват на 26 май. На територията на общината ще има общо 127 секции.

Избирателните списъци и местата за обявяване са публикувани на сайта на общинската администрация и могат да се видят в раздел „Избори“.

До 11 май е срокът за подаване на заявления за гласуване по настоящ адрес. До 18 май гласоподавателите, които са установили непълноти и грешки в избирателните списъци, могат да подадат заявление, за да бъдат отстранени.