Четири училища в Шумен – детективи на европейски проекти

Областният информационен център в Шумен, ППМГ „Нанчо Попович“, ПЕГ „Н.Й.Вапцаров“, ПГИ и СУ „Сава Доброплодни“ организират флашмоб като участници в пилотен иновативен международен проект „Open Cohesion School“ на Европейската комисия. Събитието ще се проведе на 26 юни, петък, от 13:15 часа на зелената площ до “Диагностично консултативен център I – Шумен” ЕООД в Шумен.

Проектът е  иницииран от Генерална дирекция „Регионална и селищна политика“ на Европейската комисия и е вдъхновен от проект на Италия: „A Scuola di Open Coesione”. Целта на този проект е да бъдат ангажирани ученици в мониторинга на европейски проекти чрез използването на информационни и комуникационни технологии и публично достъпни „отворени“ данни.

В България проектът носи  името „Детективи на европейски проекти“. Флашмобът цели да бъдат популяризирани пред обществеността дейностите по проучването на проекта, избран от шуменския екип: BG16RFOP001-1.014-0001-C01/ 04.01.2017 г. “Благоустрояване и рехабилитация на части от техническата инфраструктура на гр. Шумен”,  финансиран по ЕФРР, ОП „Региони в растеж“. Зелената площ е един от петте обекта, рехабилитирани по този проект.

Skip to content