КАМПАНИЯ
„Да изчистим България заедно“ на 16.09.2017 г.

Места за почистване

 1. В гр. Шумен:
 • междублокови пространства, в кварталите – „Боян Българанов“, „Еверест“, „Добруджански“, „Тракия“.
 • квартални градинки и спортни площадки
 1. Лесопарк „Кьошковете“:
 • Района на чешмата до парк-хотел „Кьошкове“
 • Алея от хотел „Орбита“ до м. „Лъвчето“
 1. В селата от община Шумен:
 • Село Черенча – почистване на входно-изходни артерии и централна част на селото
 • Село Белокопитово – почистване на парк в центъра на селото; детска площадка; входно-изходна артерия; тротоари.
 • Село Панайот Волов – почистване на парк; терен около пенсионерския клуб
 • Село Благово – почистване на тротоари и входно-изходни пътища
 • Село Коньовец – почистване на парка и алеите до него
 • Село Илия Р. Блъсково – почистване в района на кладенеца и чешмите на територията на селото
 • Село Вехтово – почистване на входа и изхода на селото; две детски площадки и главната улица на селото
 • Село Ветрище – почистване на парка и площада пред кметството
 • Село Друмево – почистване на паркове, градинки, тротоари, около селски чешми, уборка на нерегламентирани сметища

Пунктове за раздаване на чували и ръкавици:

ПУНКТ ПЕРИОД
1 пред сградата на Община Шумен От 8,00 да 10,00 часа
2 кв. „Боян Българанов“ – стария автобусен обръщач От 08,00 да 09,00 часа
3 кв. „Еверест“ – до борса на ул. „Северна“ От 09,00 да 10,00 часа
4 кв. „Добруджански“ – градинката пред читалище „Тодор Петков“ От 08,00 да 09,00 часа
5 кв. „Тракия“ – паркинга на магазин „BUL MAG“ От 09,00 да 10,00 часа
6 лесопарк „Кьошковете“ пред хотел „Орбита“ От 09,00 да 10,00 часа
7 Кметство на населеното място

 

Места за събиране на чували с отпадъци

 1. В гр. Шумен – до контейнерите за битови отпадъци
 2. Лесопарк „Кьошковете“ – паркинга до парк-хотел „Кьошкове“

– паркинга до хотел „Орбита“

 1. Места, определени от кмета на съответното населено място

Обобщена информация за кампанията „Да изчистим България заедно“
проведена на 16.09.2017 г.

За населените места от Община Шумен
14 Кметства: Белокопитово, Панайот Волов, Ивански, Следня, Друмево, Благово, Ил. Р. Блъсково, Новосел, Струйно, Радко Димитриево, Васил Друмев, Вехтово, Черенча, Ветрище

Участвали 137 жители; събрани 136 чувала; около 3 400 кг отпадъци
За град Шумен:
12 търговски обекта на магазин BulMag
79 обекта – улици, детски площадки, паркове, лесопарк Кьошковете, ПП “Шуменско плато“- ДГФ – Лозевско и Новоселско шосе, Гроба на курсистите, стълбите и района на паметник „1300 години България“

Участвали – над 890 жители; събрани 13 660 кг отпадъци

Skip to content