Детските ясли и градини в Шумен са готови да посрещнат децата на 1 юни

От понеделник, 1 юни, се възстановява работата на детските ясли и градини на територията на община Шумен при спазване на всички противоепидемични мерки. Посещенията ще стават след деклариране на съгласие от родителите за спазване на правилата за работа на детските заведения.

В своя заповед кметът на община Шумен Любомир Христов разпорежда приемът да се организира при максимална пълняемост на групите до 16 деца за детските ясли и до 18 деца за детските градини. Вътрешните правила за организиране на дейността се изработват от директорите съобразно спецификата на всяко детско заведение. Допускането на децата в яслите и градините ще се извършва от медицинско или друго упълномощено от директора лице при използване на необходимите индивидуални предпазни средства – маска/шлем и ръкавици, които са задължителни и за останалите работещи в детската градина/ясла.

В текста на заповедта се уточнява, че организираните  занимания с децата в детските градини и ясли по време на извънредната епидемична обстановка се провеждат при спазване на общите правила, които са разписани от здравното и образователното министерство.

При проява на клинични симптоми или установен положителен тест за COVID – 19 на дете или на член от персонала на детската градина/ясла ще се прилагат мерките, посочени в Протокол при съмнение или случай на COVID – 19 в детската градина/ясла към Мерките за организиране на дейностите в детските градини и детските ясли след възстановяване на приема на деца на Министерството на образованието и науката и Министерство на здравеопазването.

 

Skip to content