Движението по ул. „Добруджа“ в Шумен става еднопосочно

На първото за годината заседание на Общинската комисия по безопасност на движението по пътищата бяха обсъдени въпроси, свързани с промяна в движението на територията на града. След одобрение от ОД на МВР – Пътна полиция и с оглед на облекчаване на трафика е взето решение за въвеждане на еднопосочно движение и по ул. „Добруджа“ в Шумен, която е успоредна на ул. „Преслав“.

Проектът е разработен по задание на общината като втори етап от новата организация на движението в този район, обясни председателят на комисията и зам.-кмет по строителство и екология инж. Боян Тодоров. В района има четири училища и целта е да се осигури по-голяма безопасност за децата и учениците, каза Тодоров днес пред журналисти. Той уточни, че първият етап е свързан с направения преди няколко години основен ремонт на ул. „Преслав“ и сега предстои изпълнението на втория етап, който обхваща и улица „Добруджа“.

Двата проекта са съгласувани поотделно от КАТ и отговарят на изискванията на действащата нормативна уредба, коментира началникът на отдел „Охранителна полиция“ към ОД на МВР комисар Йордан Дундаков, който също участва в днешния брифинг.

По думите на Владимир Събев, експерт по транспорт и логистика в общината и член на комисията, при новата организация влизането по ул. „Добруджа“ ще става от бул. „Мадара“ след светофара на кръстовището до автогарата в посока към ул. „Съединение“ – север-юг. За идващите от центъра, които завиват надясно към “Добруджа”, ще бъде обособена отделна секция на светофарната уредба. Според проекта еднопосочно остава и движението по ул. „Преслав“, но се променя посоката – тя става юг – север, т.е. ще се влиза от ул. „Съединение“ към бул. „Мадара“, като паркирането ще става по посока на движението.

Предвижда се новата организация на движение да бъде въведена през месец април, обясни Валентина Йорданова, директор на дирекцията по устройство на територията в общината. Промяната е съобразена и с искането на гражданите. Тя обърна внимание и на това, че заедно с промяната за влизане по „Преслав“ в лявата страна на улицата ще бъде забранено паркирането на автомобили и ще бъде обособена лента за временен престой. Еднопосочността по двете улици ще бъде въведена, след като бъдат поставени всички необходими пътни знаци и след като бъде направена хоризонталната маркировка.

Skip to content