Гласуваха предложенията за „Наградата на Шумен“ за образование и наука

Утвърдените номинации за „Наградата на Шумен“ в системата на образованието и науката бяха гласувани от Постоянната комисия по образование и наука към Общинския съвет с председател Валентина Тодорова. На заседанието присъстваха шестима членове на комисията от общо седем души. Всяка от кандидатурите трябваше да получи минимум 4 гласа.

За „Ученик на годината“ в хуманитарната и природо-математическата област Красимир Калоянов от 12 клас на ППМГ „Нанчо Попович“ бе одобрен с 6 гласа.

За „Ученик на годината“ в областта на изкуствата и спорта също с шест от гласовете на комисията бе избран Александър Димитров, 12 клас, възпитаник на ЦПЛР-ОДК.

За „Ученик на годината“ в областта на професионалното обучение бе утвърдена номинацията на Денис Мустафов, ученик в ПГМЕТТ „Христо Ботев“. Той също събра 6 гласа.

В категория „Студент в областта на природните, математическите и техническите науки“ с шест гласа бе утвърдена кандидатурата на Сабина Василева, студентка в специалността „Физика“ на ШУ „Еп. К. Преславски“.

В категория „Учител на годината“ в системата на предучилищното образование номинациите бяха две. На първо място бе класирана Светла Патева, старши учител по музика в ДГ „Дружба“, която получи 6 гласа.

В категория „Учител на годината“ в сферата на природните, математическите и техническите науки с 6 гласа бе одобрен Слави Димов, ст. учител по физическо възпитание и спорт в IX ОУ „Панайот Волов“.

Две бяха номинациите и за „Учител на годината“ в сферата на хуманитарните науки. На първо място с 5 гласа от комисията бе класиран Андрей Андреев, учител в СУ „Йоан Екзарх Български“.

В категория „Директор/зам.-директор на училище или обслужващо звено“ бе избрана директорката на СУ „Сава Доброплодни“ д-р Албена Иванова-Неделчева.

За „Наградата за принос в областта на природните, математическите и техническите науки“ с 6 гласа бе одобрена кандидатурата на доц. д-р Красимир Кордов, преподавател в Шуменския университет. Единодушно бе утвърдена и номинацията на проф. д-р Димитър Попов за „Наградата за принос в сферата на хуманитарните и педагогическите науки“.

В категория „Ученическа формация“ с 4 гласа бе избран училищният отбор по баскетбол за юноши 11-12 клас към ППМГ „Нанчо Попович“.

В категорията „Педагогически колектив в системата на училищното и извънучилищното образование“ с шест гласа просветната комисия утвърди номинацията на педагогическия колектив на ЦПЛР-УСШ „Хан Крум“.

Председателят на надзорния съвет на „Алкомет“ АД и почетен гражданин на Шумен Фикрет Индже бе единодушно гласуван от членовете на комисията да получи наградата на Шумен за образование и наука в категорията „Физическо лице“.

Утвърдените номинации от постоянната комисия по образование и наука ще бъдат гласувани на предстоящата сесия на Общинския съвет на 25 април. „Наградите на Шумен“ в системата на образованието и науката се връчват на 24 май.