Гласуваха предложенията за наградите в образованието и науката

С таен вот членовете на  експертната комисия, начело с Албена Иванова, председател на Постоянната комисия по просвета, образование и наука към Общинския съвет в Шумен, гласуваха днес предложенията за наградите в системата на образованието и науката.

Първите две номинации в категорията „Студент  в областта на природните, математическите и техническите науки“ отпаднаха, поради това, че не отговарят на изискванията на Статута за присъждане на „Наградата на Шумен“ в системата на образованието и науката. В раздел IV, точка 3 е записано, че всяка организация има право да номинира не повече от един кандидат от всяка категория. Факултетът  „Артилерия, ПВО и КИС“ към Националния военен университет „Васил Левски“ беше предложил за награда двама студенти и поради неспазване на това изискване в Статута двете номинации отпаднаха от гласуването.

В категорията „Учител на годината“ в системата на предучилищното образование за отличието ще бъде предложена Лиляна Спасова, ст. учител в ДГ „Конче вихрогонче“.

Експертната комисия гласува номинацията на Анна Георгиева, която ще  бъде отличена като директор на Детска градина „Дружба“.

Гласувано бе предложението Марияна Димитрова да бъде наградена като заместник-директор по учебната част в СУ „Й. Е. Български“.

Наградата за принос в областта на природните, математическите и техническите науки да отиде при проф. д.н. инж. Жанета Н. Савова-Ташева, преподавател в катедра „Компютърни системи и технологии“ на Факултет „Артилерия, ПВО и КИС“ реши експертната комисия.

За принос в сферата на хуманитарните и педагогическите науки ще бъде отличена проф. д-р Соня Тончева д.оз.н., директор на Филиал Шумен към МУ „Проф. д-р П. Стоянов“ Варна.

За педагогически колектив в системата на училищното и извънучилищното образование бяха номинирани два колектива. Експертната комисия одобри и двете кандидатури: на педагогическия колектив на СУ „Й. Е. Български“ и на педагогическия  колектив на ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, с. Царев брод.

Номинацията за награда на Шумен в системата на образованието и науката за  юридическо лице е за Училищното настоятелство в кв. Мътница с председател Цветанка Михайлова.

Експертната комисия ще представи на Постоянната комисия „Просвета, образование и наука“ своите предложения, която трябва да избере по едно предложение за всяка от категориите и да ги предложи за одобрение на сесия на Общинския съвет.

Skip to content