РАБОТНО ВРЕМЕ С ГРАЖДАНИ

– Център за информация и услуги

от понеделник до петък – от 8.30 ч. до 17.30 ч.
събота и неделя – почивен ден

Дирекция ” Устройство на територията”
от понеделник до петък – от 8.30 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 17.30 ч.
събота и неделя – почивен ден

– Отдел “Местни данъци и такса битови отпадъци”

от понеделник до петък – от 8.30 ч. до 17.30 ч.
събота и неделя – почивен ден
Дежурна каса
от понеделник до петък – от 8.30 ч. до 18.30 ч.
събота и неделя – почивен ден

– Общинска администрация

понеделник – от 13.00 ч. до 17.00 ч.
сряда – от 8.30 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 17.00 ч.
петък – от 8.30 ч. до 12.00 ч.
събота и неделя – почивен ден

ПРИЕМНИ ДНИ

Приемният ден на кмета на Община Шумен и екипа му се провежда всеки последен понеделник от месеца от 14:00 часа.
Записването става предварително на място в стая 301 в Община Шумен или на телефон 054/ 857 771 в определените часове за прием на граждани в Община Шумен.
Желателно е при записване на гражданите да съобщават въпроса, който желаят да поставят пред кмета и да се предоставят писмени документи по проблема, ако е необходимо.

ПРИЕМНИ ДНИ НА ГЛАВЕН АРХИТЕКТ

сряда от 13.00 ч. до 14.00 ч. за проектанти
сряда от 14.00 ч. до 16.00 ч. за граждани

Заявление за записване за приемен ден

Моля, попълнете заявелението на кирилица!

В полет ”Тема на среща„ опишете на кратко и възможно най-точно проблема, по който бихте желали да разговаряте. Формулировката лични проблеми е недопустима.

Skip to content