• Приемно време
 • Достъп до обществена информация
 • Публични регистри
 • Етажна собственост
 • РАБОТНО ВРЕМЕ

  РАБОТНО ВРЕМЕ С ГРАЖДАНИ

  Център за информация и услуги

  от понеделник до петък – от 8.30 ч. до 17.30 ч.

   

  Дирекция ” Устройство на територията”

  от понеделник до петък – от 8.30 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 17.30 ч.

   

  Отдел “Местни данъци и такса битови отпадъци”

  от понеделник до петък – от 8.30 ч. до 17.30 ч.

  Дежурна каса

  от понеделник до петък – от 8.30 ч. до 18.30 ч.

   

  Общинска администрация

  понеделник – от 13.00 ч. до 17.00 ч.

  сряда – от 8.30 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 17.00 ч.

  петък – от 8.30 ч. до 12.00 ч.

   

  ПРИЕМНИ ДНИ

  Приемни дни на кмета и екипа му ……………….

   

  Приемни дни на Главен архитект

  сряда от 13.00 ч. до 14.00 ч. за проектанти

  сряда от 14.00 ч. до 16.00 ч. за граждани

Skip to content