Инвеститорите: Не сме тук да създаваме проблеми. Тук сме, за да решим заедно проблемите с битовите отпадъци

Инвеститорите от фирмата „Състейнабъл енерджи пелет плант пропърти мениджмънт – Шумен“ ООД, които имат намерение да изградят завод за висококалорични пелети, представиха днес пред журналисти какво предстои да се построи в Шумен, как ще работи съоръжението и каква е технологията.

Клаус Дитер Вагенбренер и Михаел Кабурек от Германия и Велин Дракалиев от България са съдружници и управители на фирмата.  Те обясниха, че фирмата предвижда да изгради в кв. „Дивдядово“, в близост до съществуващото депо, инсталация за производство на високо калорични беземисионни пелети по технологията на Аленго.

„Не сме дошли да създаваме проблеми, а да предложим решение, като съчетаем това с взаимни интереси и ползи, както за общината, така и за всички граждани и да съхраним екологичното равновесие“, обясни в началото Велин Дракалиев. Той увери, че при производството на пелети няма има изгаряне. Технологията, по която ще се работи, е революционна и досега не е практикувана в България. „Няма да има инсинератор, няма да се изгарят отпадъци, няма да има комин и вредни газове в атмосферата няма да се изпускат. Това е най-добрата технология в света, която щади природата и е абсолютно безопасна,“ обясни пред журналисти Велин Дракалиев. Ще бъдат преработени и отпадъците, които в момента се намират на терена на депото. Ще се преработват само тукашните отпадъци, 105 хил. тона годишно, няма да има внос, стана ясно още от разговорите с инвеститорите.

В брифинга участваха кметът на Шумен Любомир Христов и зам.-кметът по строителство и екология Боян Тодоров. По думите на кмета Христов, шуменци не трябва да се притесняват, защото ще се упражнява стриктен контрол и ще се следи дали се спазват всички екологични изисквания. „Това е най-доброто решение като технология в света. Знаете, че и преди години в Шумен са идвали инвеститори от Дания, Франция, Израел, но условията, които те са предлагали, явно не са били добри“, коментира още кметът. Боян Тодоров припомни, че капацитетът на Регионалното депо за неопасни отпадъци в Шумен е за още максимум 4-5 години и основната полза от реализирането на проекта е, че ще спре депонирането на отпадъци. „Всяко депо е рана в земята и трябва да мислим какво ще оставим на децата си – земя или сметища“, каза Тодоров.

В световната практика депата вече не са решение на проблема с отпадъците заради емисиите и въздействието върху околната среда. Депото генерира метан в огромни количества, които са причина за парниковия ефект, освен това от него изтичат вредни вещества чрез отпадъчните води, които се оттичат от тях и съответно замърсяват природата. Дракалиев припомни, че депата вече са забранени в цяла Европа и няма да бъдат финансирани. „Това означава, че след като се запълни депото в Шумен, няма да ви бъде разрешено да строите ново. Ето затова трябва да се премине към нови технологии. Идеята е да се използват енергийните ресурси, които съдържат отпадъците, да се намали вносът и да се спре изгарянето на въглища и метан. Самата технология е основана на добавяне на безвредни вещества, които конвертират безкислородна среда. Така след преработката ще се получи чиста енергия и остатъчен продукт – пепел, който се използва като свързващо вещество в промишлеността, т.е. няма отпадък – технология абсолютно безопасна и щадяща природата“, обясни Велин Дракалиев.

Клаус Дитер Вагенбренер коментира, че фирмата е проучила всички възможни технологии, които в момента се прилагат и са свързани с оползотворяването на отпадъци. „През последните пет години промотираме единствено технологията на Аленго, защото тя е най-добрата към днешна дата. Няма друга по-добра технология по отношение на обработката, крайните резултати и на въздействието на околната среда, които се постигат. В нея няма процеси на изгаряне, пелетите са абсолютно безопасни, а технологията е патентована,“ отново подчерта един от управляващите съдружници на фирмата Вагенбренер. Другият, Михаел Кабурек, работи в сферата на възобновяемите източници повече от 20 години и смята, че Аленго има много технологични предимства пред останалите. „След всички наши проучвания сме много щастливи, че тук намерихме перфектното място за инвестиция и подкрепа от страна на общината. С намерението си да реализираме този пилотен проект в Шумен искаме да покажем как със слънчева, от чиста енергия могат да се произвеждат безвредни пелети“, каза още Кабурек. Инвеститорите смятат да изградят слънчева електроцентрала за нуждите на предприятието.

Инвестицията е в размер на 30 млн. евро. Заводът може да бъде изграден за една година, като със строителството ще бъдат ангажирани 250 души, а в последствие в него ще работят 25 човека.

Тук можете да видите кратък филм за технологията на производство.