Избраха Любомир Христов за заместник-председател на Регионалния съвет за развитие на Североизточния регион

Кметът на Шумен Любомир Христов бе избран за зам.-председател на Регионалния съвет за развитие на Североизточен регион за планиране по време на днешното онлайн заседание на Съвета. На срещата беше определен и председателят на Съвета – кметът на община Варна Иван Портних.

Участие в заседанието взе и зам.-министърът на регионалното развитие и благоустройство Деница Николова. Тя обяви, че повишаването на стандарта на живот в Североизточния район ще е основният фокус при подбора на проекти за финансиране в новата Оперативна програма за развитие на регионите 2021-2027 година. Зам.-министърът подчерта важната роля на регионалната структура в разпределянето на европейското финансиране, свързано с развитието на Североизточния район. Членовете на Съвета ще участват пряко в предварителния подбор на проекти, които ще имат възможност да получат средства по новата програма.

Регионалният съвет за развитие ще участва пряко и в даването на зелена светлина на проектни идеи, които могат да получат финансиране и по линия на трансграничното сътрудничество. Съветът участва със становище и по изпълнение на плановете за интегрирано развитие на общините. В него са включени представители на общините от областите Варна, Добрич, Търговище и Шумен, областните управители, както и представители на министерствата, бизнеса, неправителствения сектор, висшите училища и научни организации.

Skip to content