Канят представители на неправителствени организации в комисията за избор на обществен посредник

Председателят на Общинския съвет в Шумен инж. Красимир Минчев отправи покана към всички неправителствени организации, регистрирани на територията на общината за участие в среща във връзка с избора на нов обществен посредник на община Шумен. Тя ще се проведе на 11 януари от 14.00 часа в зала 363 в общинската администрация при стриктно спазване на противоепидемичните мерки. Срещата е в изпълнение на чл. 7, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на територията на община Шумен.

По време на заседанието неправителствените организации трябва да предложат трима свои представители, които да бъдат включени в състава на комисията, която ще проведе избора на нов обществен посредник на община Шумен. Освен представителите на неправителствените организации, тя ще включва още петима общински съветници и трима представители на общинската администрация.

Предстои комисията да бъде утвърдена с решение на Общинския съвет през месец януари.

Skip to content