Кметът Любомир Христов започна поредица от срещи с педагогическите колективи на училищата в общината

Първата от тях се проведе с учителите от ОУ “Хр. Ботев” в село Друмево, което бе преобразувано в обединено. По време на срещата кметът Любомир Христов и зам.-кметът по образование и култура Найден Косев поискаха да чуят от преподавателите с какви проблеми се сблъскват през учебната година и какви са очакванията им от общинската администрация.

Дни преди началото на новата учебната година приключи ремонтът на покрива на една от сградите, класните стаи са пребоядисани, сменени са подовата настилка и електрическата инсталация. Айнур Ахмед, която изпълнява длъжността директор на училището, благодари на администрацията за бързата реакция. 38 000 лева бяха заделени от бюджета, а спешният ремонт беше извършен от строителното предприятие на общината.

“Преди да дойда тук направих справка и видях, че повече от 70 души в селото са трайно безработни, две поколения вече са загубили навиците си за труд. Разчитам на вас с повече грижа и внимание да задържите децата в училище, да получат по-високо образование, да завършат 10-ти клас и да усвоят професионални умения,” каза Христов. Педагозите поискаха съдействието на кмета пред областното пътно управление в Шумен да включи ремонта на пътя от Вехтово до Друмево в програмата си за 2019-та. „Платното наистина има опасни неравности, които могат да доведат до нещастни случаи. Ще разговарям с директора Димитър Ковачев и ще направим необходимото ремонтът да бъде извършен през следващата година.

В момента в училището учат 104 деца, като повечето са от Друмево, малка част прихождат от Вехтово, Костена река и Черноок, община Провадия, а почти всички преподаватели пътуват от Шумен до селото. Кметът пое още ангажимент да се осигури транспорт за посещение на организирани от общината културни и спортни прояви. От разговорите стана ясно, че не са малко децата, които никога не са напускали селото.

Кметът беше гост и на училището в село Ивански, което също беше преобразувано в обединено и 128 ученици влязоха в класните стаи в началото на тази учебна година. От ноември 2016-та то получава сериозна финансова подкрепа по проекта на Община Шумен „Взаимодействието с общността – фактор за по-добро бъдеще и успешна интеграция“ по програма ЗОВ към Българо-швейцарската програма за сътрудничество. През миналата година там беше изграден нов учебен център, в който се провеждат учебни и извънкласни дейности в т. н.  „наваксващи училища“, „уикенд училища“ и „училища за родители“. По време на срещата с учителите кметът Любомир Христов обяви, че още в началото на тази учебна година общината ще организира срещи с представители на бизнеса, посещения в шуменски предприятия и професионални училища в града. “Надявам се, че това ще бъде една добра възможност за младите хора да се запознаят с различни професии, които биха поискали да изучават, за да могат по-добре да се реализират на пазара на труда, когато завършат образованието си”, каза кметът. Той беше впечатлен от добре поддържаната база и изградената спортна площадката в двора на училището. Пред учителския колектив Христов пое ангажимент общината да осигури средства за ремонт на покривите на двете сгради – на основното и началното училище в селото и още веднъж пожела на учителите и учениците успешна учебна година.