Любомир Христов разговаря с представители на Германо-българската индустриално-търговска камара

Кметът Любомир Христов се срещна днес с представители на Германо-българската индустриално-търговска камара. В срещата участваха Кармен Щрук, заместник-председател на камарата и Татяна Делчева, експерт по маркетинг и бизнес контакти.

Целта на посещението е предложението на ГБИТК да организира информационно събитие в Шумен в края на месец май тази година, на което да бъдат представени дейността на камарата и възможностите за по-лесен достъп на българските фирми до германския пазар. Кметът Любомир Христов пое ангажимент да запознае гостите от Германия с икономиката на Шумен и културно-историческите забележителности в района.

По-късно гостите от камарата пожелаха да разгледат Индустриалния парк в Шумен. По време на обиколката те споделиха, че са много впечатлени от строителните дейности там, от условията и възможностите за бизнес, които предлага индустриално-търговският и логистичен център край града.

От ръководството на Индустриалния парк споделиха, че са получили покана за участие в събитие, което ще се състои две седмици по-рано,  на 11 май 2020 г., в Мюнхен, където ще се проведе „Ден на икономиката на България в Бавария“. Основната цел е да се популяризират потенциала на българските фирми, поддоставчици за автомобилостроенето, както и благоприятните условия за производство, научно-изследователска и развойна дейност в България.