Мерки за осигуряване на достъп за гласуване на избирателите с увредено зрение и затруднения в придвижването

В изпълнение на чл. 234, ал. 1 от Изборния кодекс Община Шумен оповестява мерките, позволяващи на избирателите с увредено зрение и затруднения в  придвижването да упражнят правото си на глас в следните избирателни секции, образувани на територията на Община Шумен:

  1. СУ „Тр. Симеонов“, ул. „Ген. Драгомиров“ №44 Б

Секция № 303000003, ет. 1, стая № 1;

  1. ДГ „Пролетна дъга“ – филиал, ул.“Северна“16, вх.1

Секция № 303000015, вх. 1, ет. 1, ап. 3;

  1. ДГ „Пролетна дъга“, ул. „Софийско шосе“ № 2

Секция № 303000052, ет. 1, зала 2;

  1. ДГ № 32, ул. „Странджа“ № 8

Секция № 19, ет. 1, зала 1;

  1. СУ „Васил Левски“, ул. „Деде-агач“ № 24

Секция № 303000030, ет. 1, стая 18;

  1. ДГ „Златна рибка“, ул. „Д-р Петър Берон“ № 50

Секция № 303000051, ет. 1, зала 2;

  1. Детска ясла № 6, ул. „Марица“ № 12

Секция №303000073, ет. 1, фоайе;

  1. ЦСОП /Помощно училище/, ул. „М. Борисов“ № 16

Секция №303000084, ет. 1, актова зала;

  1. Младежки дом, ул. „Съединение“ № 105

Секция №303000059, ет. 1, фоайе;

 

Секции, разполагащи с подходи за колички за хора с увреждания на опорно-двигателния апарат (секции №21, 65 и 66) и достъпни места за паркиране на автомобили:

1.Секция № 3, СУ „Тр. Симеонов“, ул. „Ген. Драгомиров“ №44 Б, ет. 1, стая № 1;

2.Секция № 21, ул. „Тракия“ №8, Център за инвалиди;

3.Секция № 33, кв. „Дивдядово“, бул. „В. Преслав“ № 134, Клуб на пенсионера;

4.Секция № 39, ул. „Съединение“ № 138А, Клуб на пенсионера №7;

5.Секция № 65, ул. „Л. Каравелов“ № 4,ДГ “Латинка“;

6.Секция № 66, бул. „Славянски“ №72, ДКТ „Васил Друмев“;

7.Секция № 82, бул. „Преслав“ № 5, Клуб на пенсионера № 16.

Помощ при придвижването в изборния ден на избиратели с физически увреждания на опорно-двигателния апарат или с увреждане на зрението (което обстоятелство се доказва с медицински документ за съответното увреждане, ТЕЛК или НЕЛК) ще бъде осигурена от  общинската администрация в Шумен, като заявки ще се приемат  от 8.30 до 17.00 часа на 20, 21, 22 и 23.05.2019 г. на телефон: 054/800-400 в сградата на бул. „Славянски“ № 17.