Мобилни пунктове в Шумен и селата за предаване на опасни битови отпадъци

Обявени са графиците на мобилните пунктове през месец ноември за събиране на опасни отпадъци от домакинствата в града, кварталите и селата на територията на община Шумен.

Графиците на мобилните пунктове са публикувани на началната страница на сайта на Община Шумен в банера „Разделно събиране на отпадъци“ – секция „Общински център за събиране на опасни отпадъци“.

В същата секция е качен и пълният списък на разрешените опасни битови отпадъци, които могат да се предават на площадката за събиране и съхраняване на опасни отпадъци, както и работното време на площадката през зимните месеци. Тя се намира в посока към изхода от Шумен, последната отбивка вляво на бул. „Симеон Велики“.