16.05.2018

„КНИГИ, ПОСОКИ, ПУБЛИКИ“

КОНЦЕРТ НА ФГ „ОТ ИЗВОРА“ КЪМ КЛУБ „ВЯРА, НАДЕЖДА И ЛЮБОВ“

СИМФОНИЧЕН КОНЦЕРТ