08.05.2018

„КНИГИ, ПОСОКИ, ПУБЛИКИ“

ИЗЛОЖБА НА СТАРИ РАДИОАПАРАТИ

„БЪЛГАРСКИТЕ ВЪЗРОЖДЕНЦИ“

ОТКРИВАНЕ НА ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ИЗЛОЖБА ОТ НАЦИОНАЛЕН ПЛЕНЕР ПО ФОТОГРАФИЯ „ШУМЕН – ПОЗНАТ И НЕПОЗНАТ“