12.06.2018

„ЛЯТНО ИГРОЗНАНИЕ“

„150 ГОДИНИ БЪЛГАРКИ НА ТЕАТРАЛНАТА СЦЕНА“

„НЕСПОКОЙНАТА СЯНКА НА ВЪЗРОЖДЕНЕЦА“

КОНЦЕРТ НА ШКОЛАТА ПО ЦИГУЛКА