18.06.2018

„ЛЯТНО ИГРОЗНАНИЕ“

„150 ГОДИНИ БЪЛГАРКИ НА ТЕАТРАЛНАТА СЦЕНА“

„ЗАБАВНО ЛЯТО В БИБЛИОТЕКАТА“

КОНЦЕРТ НА ГЕОРГИ ХРИСТОВ