19.06.2018

„ЛЯТНО ИГРОЗНАНИЕ“

„150 ГОДИНИ БЪЛГАРКИ НА ТЕАТРАЛНАТА СЦЕНА“

„ЗАБАВНО ЛЯТО В БИБЛИОТЕКАТА“

ТК „ВИВА АРТЕ“ с „ЛЪЖАТА“