23.06.2018

„ЛЯТНО ИГРОЗНАНИЕ“

„150 ГОДИНИ БЪЛГАРКИ НА ТЕАТРАЛНАТА СЦЕНА“

III НАЦИОНАЛЕН СРЕДНОВЕКОВЕН СЪБОР „МАГИЧЕСКА МАДАРА“