06.06.2018

„ЛЯТНО ИГРОЗНАНИЕ“

„150 ГОДИНИ БЪЛГАРКИ НА ТЕАТРАЛНАТА СЦЕНА“

КОНЦЕРТ НА СЪСТАВИТЕ НА НЧ „Д. ВОЙНИКОВ – 1856“