08.06.2018

„ЛЯТНО ИГРОЗНАНИЕ“
„150 ГОДИНИ БЪЛГАРКИ НА ТЕАТРАЛНАТА СЦЕНА“
ОТКРИВАНЕ НА ПОЕЗИОМАТ С ОФИЦИАЛЕН ГОСТ: Г-ЖА ДАГМАР ОСТРАНСКА – ДИРЕКТОР НА ЧЕШКИ КУЛТУРЕН ЦЕНТЪР - СОФИЯ
ТВОРЧЕСКА СРЕЩА С БОРИСЛАВ ГЕРОНТИЕВ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА КНИГАТА „СЕЛО БЕЗ ЧЕРКВА”
„ХЛАПАЧКАТА“
Skip to content