08.06.2018

„ЛЯТНО ИГРОЗНАНИЕ“

„150 ГОДИНИ БЪЛГАРКИ НА ТЕАТРАЛНАТА СЦЕНА“

ОТКРИВАНЕ НА ПОЕЗИОМАТ С ОФИЦИАЛЕН ГОСТ: Г-ЖА ДАГМАР ОСТРАНСКА – ДИРЕКТОР НА ЧЕШКИ КУЛТУРЕН ЦЕНТЪР - СОФИЯ

ТВОРЧЕСКА СРЕЩА С БОРИСЛАВ ГЕРОНТИЕВ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА КНИГАТА „СЕЛО БЕЗ ЧЕРКВА”

„ХЛАПАЧКАТА“