13.08.2018

АРТ РАБОТИЛНИЦИ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА КАРНАВАЛНИ КОСТЮМИ

ХII ДЕТСКА РАБОТИЛНИЦА ЗА ИЗКУСТВО – КЛУБ „КАРАТЕ“