14.08.2018

АРТ РАБОТИЛНИЦИ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА КАРНАВАЛНИ КОСТЮМИ
ХII ДЕТСКА РАБОТИЛНИЦА ЗА ИЗКУСТВО – КЛУБ „КАРАТЕ“
ЛЕТЕН МУЗЕЙ – „ОТ БАБА ЗНАЯ“