22.01.2019

„ХЛАПАЧКАТА ОТ 13-ИЯ ЕТАЖ“ ОТ МИРЧА ЙОНЕСКУ
ДЕН НА УНГАРСКАТА КУЛТУРА