29.03.2019

„ЖЕНИТЕ, КОИТО ПРОМЕНИХА СВЕТА”
ИЗЛОЖБА, ПОСВЕТЕНА НА 80 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ВЕРА МУТАФЧИЕВА
НАЦИОНАЛЕН ДЕТСКИ ТЕАТРАЛЕН ФЕСТИВАЛ „КОЛОМБИНА“
Skip to content