10.05.2019

„ИСТОРИЧЕСКО ВЕЛИЧИЕ“
11 МАЙ – ДЕН НА ШУМЕН
ПРОФЕСИОНАЛЕН ПРАЗНИК НА БИБЛИОТЕЧНИТЕ И ИНФОРМАЦИОННИ СПЕЦИАЛИСТИ