17.05.2019

ПРОФЕСИОНАЛЕН ПРАЗНИК НА БИБЛИОТЕЧНИТЕ И ИНФОРМАЦИОННИ СПЕЦИАЛИСТИ
НАЦИОНАЛЕН СТУДЕНТСКИ ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС „БОЯН ПЕНЕВ“
УЪРКШОП ПО ТЕМАТА „НЕВЪЗМОЖНОТО ОБРАЗОВАНИЕ”