23.05.2019

ПРОФЕСИОНАЛЕН ПРАЗНИК НА БИБЛИОТЕЧНИТЕ И ИНФОРМАЦИОННИ СПЕЦИАЛИСТИ
НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС „БЪЛГАРИЯ В СЪРЦАТА И МЕЧТИТЕ НИ“
ПРАЗНИЧЕН КОНЦЕРТ
„НИРВАНА“